A032 Seated calf

A032 Seated calf

A032 Seated calf İzah Hərəkətli dizlik və oturacaq. Ayağın aşağı hissə əzələsinin inkişafı üçün. Ölçü En 103 sm Hündürlük   82 sm Uzunluq 120 sm Çəki 52 kg VİZUAL METAL ÜZLÜK
A031 Iperextension bench

A031 Iperextension bench

A031 Iperextension bench İzah Ayaqların sabit qalması üşün hərəkətsiz dizlik. Müxtəlif ölçülərlə tənzimlənə bilən arxalıq. Ölçü En 60 sm Hündürlük  87 sm Uzunluq 150 sm Çəki 25 kg VİZUAL METAL ÜZLÜK
A030 Triceps bench

A030 Triceps bench

A030 Triceps bench İzah Sabit arxalıq. Qolun arxa əzələsinin inkişafı üçün. Grift duracaqları və qoruyucu. Ölçü En   92 sm Hündürlük 240 sm Uzunluq 162 sm Çəki   72 kg VİZUAL METAL ÜZLÜK
A029 Leg extension

A029 Leg extension

A029 Leg extension İzah Sabit oturacaq və arxalıq. Hərəkətli dizlik. Ayaq əzələlərin üst hissəsinin inkişafı üçün. Eyni və tək halda hərəkət imkanı. Ölçü En 131 sm Hündürlük 108 sm Uzunluq 112 sm Çəki   62 kg VİZUAL METAL ÜZLÜK
A026 Squat

A026 Squat

A026 Squat İzah Ayaqların arxa əzələsinin inkişafı üçün. Hərəkətli dizliklər. Sərbəst ağırlıq təyin etmək imkan. Ölçü En 175 sm Hündürlük 180 sm Uzunluq 150 sm Çəki 94 kg VİZUAL METAL ÜZLÜK
A025 Leg curling

A025 Leg curling

A025 Leg curling İzah Ayaqların arxa əzələsinin inkişafı üçün. Hərəkətli dizliklər. Sərbəst ağırlıq təyin etmək imkan. Ölçü En 122 sm Hündürlük   68 sm Uzunluq 204 sm Çəki 138 kg VİZUAL METAL ÜZLÜK
A024 Leg press  45

A024 Leg press 45

A024 Leg press 45 İzah 45 dərəcəli ayaq hərəkəti. Sabit oturacaq. Hərəkətli arxalıq. Dayanıqlı və səssiz mexanizm. Ölçü En   75 sm Hündürlük 160 sm Uzunluq 218 sm Çəki 240 kg VİZUAL METAL ÜZLÜK
A019 Super rowing

A019 Super rowing

A019 Super rowing İzah Sabitlənmiş oturacaq Hərəkətli sinəlik. İki fərqli tutacaq və iki fərqli hərəkət. Öndən yanlara doğru çəkmə hərəkəti kürək əzələsinin inkişafını təmin edir. Ölçü En 103 sm Hündürlük 107 sm Uzunluq 167 sm Çəki 132 kg VİZUAL METAL ÜZLÜK
A016 Smith machine

A016 Smith machine

A016 Smith machine İzah Sabitlənmiş grift. Qoruyucu çıxıntılar. Hər növ sinə və ayaq əzələsinin inkişafı üçün. A014 Flat bench sifarişə daxil deyil. Ölçü En 188 sm Hündürlük 212 sm Uzunluq 148 sm Çəki 140 kg VİZUAL METAL ÜZLÜK
A015  Squat lunge

A015 Squat lunge

A015 Squat lunge İzah Dört fərqli hərəkət imkanı. İki hissəli, bir-birindən fərqli tutacaqlar. Hərəkətli qolların bir-birinə bağlı olmaması və müstəqil hərəkət etmələri bir çox funksiyaları yerinə yetirərkən yüksək rahatlıq yaradacaq. Ölçü En 132 sm Hündürlük 82 sm Uzunluq 126 sm Çəki 65 kg VİZUAL METAL ÜZLÜK