A032 Seated calf

A032

İzah

Hərəkətli dizlik və oturacaq.

Ayağın aşağı hissə əzələsinin inkişafı üçün.

Ölçü

En 103 sm
Hündürlük   82 sm
Uzunluq 120 sm
Çəki 52 kg

VİZUAL

032

METAL

ÜZLÜK