A031 Iperextension bench

A031

İzah

Ayaqların sabit qalması üşün hərəkətsiz dizlik.

Müxtəlif ölçülərlə tənzimlənə bilən arxalıq.

Ölçü

En 60 sm
Hündürlük  87 sm
Uzunluq 150 sm
Çəki 25 kg

VİZUAL

031

METAL

ÜZLÜK