A020 Multi seated bench

A020-1

İzah

Sabitlənmiş oturacaq.

Qol, çiyin, qol arxası əzələlərin inkaşı üçün tələb olunan hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün ən ideal oturacaqdır.

Ölçü

En 60 sm
Hündürlük 80 sm
Uzunluq 80 sm
Çəki 30 kg

VİZUAL

020

METAL

ÜZLÜK