A019 Super rowing

A019

İzah

Sabitlənmiş oturacaq

Hərəkətli sinəlik.

İki fərqli tutacaq və iki fərqli hərəkət.

Öndən yanlara doğru çəkmə hərəkəti kürək əzələsinin inkişafını təmin edir.

Ölçü

En 103 sm
Hündürlük 107 sm
Uzunluq 167 sm
Çəki 132 kg

VİZUAL

019

METAL

ÜZLÜK