A014 Flat bench

A014

İzah

Sabitlənmiş arxalıq.

Yerdəyişməni rahat edən təkərliklər.

Ölçü

En 60 sm
Hündürlük 45 sm
Uzunluq 145 sm
Çəki 35 kg

VİZUAL

014

METAL

ÜZLÜK