A013 Pulley row

A013

İzah

Öndən dartma hərəkəti qol, çiyin və əsas bel əzələlərinin ikişaf etməsinə şərait yaradır.
Geriyə doğru əyilərək sinə üstünə və ya sinə altına doğru dartılır.

Ölçü

En 100 sm
Hündürlük 213 sm
Uzunluq 166 sm
Çəki 210 kg

 

AĞIRLIQ (5 kg)

Standart 80 kg
Max. 100 kg

VİZUAL

013

METAL

ÜZLÜK