A012 Lat pulldown

A012

İzah

Yuxardan aşağı dartma hərəkəti qol, çiyin və əsas bel əzələlərinin ikişaf etməsinə şərait yaradır. İki növ hərəkət mövcutdur. Geriyə doğru əyilərək sinə üstünə və ya düz oturulu halda çiyinə doğru.

Ölçü

En 103 sm
Hündürlük 224 sm
Uzunluq 100 sm
Çəki 162 kg

 

AĞIRLIQ (5 kg)

Standart 80 kg
Max. 100 kg

VİZUAL

012

METAL

ÜZLÜK