A004 Chin and dip

A004

İzah

Sabit arxalıq və dirsəklik.
Üç fərqli tutacaq.
Üç fərqli hərəkət imkanı.
Dartınma, paralelqol, qarın əzələsi (press)

Ölçü

En   75 sm
Hündürlük 230 sm
Uzunluq 119 sm
Çəki 120 kg

VİZUAL

004

METAL

ÜZLÜK