A003 Olympic bench

A003

İzah

Sabitlənmiş arxalıq.
Müxtəlif ölüçlərə uyğun grift duracağı.

Ölçü

En 162 sm
Hündürlük 130 sm
Uzunluq 186 sm
Çəki 100 kg

VİZUAL

003

METAL

ÜZLÜK