A002 Standing curll bench

A002

İzah

Müxtəlif ölçülərdə təmzilənən dirsəklik.

İki hissəli, fərqli ölüçlü grift duracağı.

Ölçü

En 83 sm
Hündürlük 103 sm
Uzunluq 207 sm
Çəki 50 kg

VİZUAL

002

METAL

ÜZLÜK